Nabízíme:

firemní a soukromé individuální či skupinové kurzy anglického a francouzského jazyka.

Nabízíme kurzy:

 • obecné angličtiny
 • obchodní angličtiny
 • přípravy na Cambridgeské zkoušky (KET, PET, FCE)
 • přípravy k maturitě
 • obecné francouzštiny
Zajišťujeme překlady:
 
 • z anglického jazyka
 • do anglického jazyka

 dále zajišťujeme: 

 • určení jazykové úrovně studentů
 • výběr nejvhodnějších studijních materiálů
 • přizpůsobení náplně kurzů potřebám klienta
 • profesionální přístup pedagoga
 • pro studenty je k dispozici malá cizojazyčná knihovna s beletrií a materiály

Kurzy jsou vedeny českým lektorem.

Základní učební jednotka (hodina) trvá 55 min. Minimální rozsah individuální výuky je 1,5 (85min) vyučovací hodiny týdně.

Výuka probíhá v prostorách jazykové školy Language Gate - Hakenova 544, Poděbrady (viz kontakt ) nebo u vás ve firmě.

Za jeden výjezd do firmy si účtujeme režijní poplatek 200,- Kč. (Pro firmy na území Poděbrad jsou v ceně zaúčtovány výdaje spojené s cestou).

Pro více informací o náplni kurzů klikněte na následující odkaz : obsah kurzů.